logo

Výuka plavání pro Základní školy

Předplavecká výuka

  • Organizujeme pro 1. ročník základních škol
  • Děti se hravou formou učí základním plaveckým dovednostem - potápění, orientace ve vodě, splývání, vznášení, dýchání do vody, skoky a pády do vody, orientace pod vodou či usměrňování přirozených pohybů dětí (ruce, nohy) do základních plaveckých pohybů.

Základní plavecká výuka

  • Cílem je naučit děti správně plavat jedním plaveckým způsobem a vytvořit předpoklady pro nácvik dalších. Seznámení dětí s vodním prostředím a vytvoření návyku na bezpečné chování u vody.
  • U neplavců provádíme nácvik správného dýchání, splývání, orientace ve vodě, nacvičujeme plavecký styl prsa a doplňkově dle schopností styl kraul nebo znak a to formou prvkového plavání s pomocí plaveckých pomůcek.
  • U poloplavců odstraňujeme chybné plavecké pohyby, procvičujeme správné dýchání, seznamujeme děti s dalšími plaveckými způsoby s cílem uplavat úsek min. 25 m jedním plaveckým způsobem.
  • U plavců odstraňujeme chybné plavecké stereotypy s důrazem na účelné vynakládání sil u plaveckého způsobu prsa, kraul a znak a další rozvoj plavecké vytrvalosti, zvládnutí úseku 200 m jedním a 50 m druhým plaveckým způsobem.

Zdokonalovací výuka

  • Tento kurz navazuje na dovednosti ze základního plaveckého výcviku.
  • Zdokonalování plaveckých stylů, které ve škole učíme doplňujeme o cvičení a posilování ve vodě, základy vodních sportů, relaxační cvičení a záchranářství.
  • Kurz je zaměřen na odstranění špatných pohybových návyků, zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul.
  • Pro žáky 2.st. základních škol pořádáme kurzy branného plavání - dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího.

Dokumenty ke stažení

© Plavecká škola Nymburk František Tvrz· e-mail: tvrzplaveckaskola@gmail.com
Boleslavská třída 319, 288 02 Nymburk · mobil: +420 603 180 162 · pevná linka a fax: 325 515 738