logo
Plavecká škola s dlouholetou tradicí
  Základní plavecká výuka

  Zdokonalovací plavecká výuka

  Individuální lekce plavání

Naučíme vás opravdu plavat
Plavecká škola s dlouholetou tradicí
  Základní plavecká výuka

  Zdokonalovací plavecká výuka

  Individuální lekce plavání

Naučíme vás opravdu plavat
Plavecká škola s dlouholetou tradicí
  Základní plavecká výuka

  Zdokonalovací plavecká výuka

  Individuální lekce plavání

Naučíme vás opravdu plavat
Plavecká škola s dlouholetou tradicí
  Základní plavecká výuka

  Zdokonalovací plavecká výuka

  Individuální lekce plavání

Naučíme vás opravdu plavat
content slider

Plavecká škola Nymburk

Plavecká škola Nymburk je soukromé zařízení, které poskytuje výuku plavání žákům základních škol. Výuka se realizuje pro okresy Nymburk a Kolín v rámci hodin tělesné výchovy. V posledním období zaznamenala velký úspěch předplavecká výuka žáků 1. tříd základních škol. Plavecká škola Nymburk dále organizuje kurzy plavání pro mateřské školy, branné plavání pro druhý stupeň základních škol, individuální lekce plavání pro děti a dospělé. Vyučujeme v Nymburce a v Poděbradech.

Pokud máte zájem o zpracování konktétní cenové nabídky kontaktujte mě prosím na:
e-mail: tvrzplaveckaskola@gmail.com

Aktuality

  • Doporučení MŠMT
  • MŠMT doporučuje, aby se základní školy ve spolupráci s plaveckými školami a bazény maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit, aby o tuto výuku nepřišli a aby měli možnost získat tuto život zachraňující dovednost. Základní školy by se měly aktivně zapojit do jednání s plaveckými školami a bazény ohledně jejich volných kapacit a přednostního organizačního zajištění povinné výuky plavání.
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a základním školám nic nebrání absolvovat povinnou výuku plavání v souladu s opatřeními vlády ČR v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na 2. stupeň ZŠ, a to v rámci organizačních možností plaveckých škol a bazénů, tedy i na úkor nepovinné výuky plavání, zájmového plavání žáků, případně plavání mateřských škol.
  • Od 6.9. 2021 se na vás opět těšíme při výuce plavání.
  • Pozor změna e-mailové adresy: tvrzplaveckaskola@gmail.com

© Plavecká škola Nymburk František Tvrz· e-mail: tvrzplaveckaskola@gmail.com
Boleslavská třída 319, 288 02 Nymburk · mobil: +420 603 180 162 · pevná linka a fax: 325 515 738